Diashow pauzeert bij muis-over
Target Advies: Bouwakoestiek

Bouwakoestische onderzoeken

Akoestisch onderzoek interne geluidwering

In het Bouwbesluit zijn eisen en normen opgenomen betreffende de lucht- en contactgeluidisolatie binnen het gebouw. Dit is vaak aan de orde wanneer meerdere functies in een gebouw worden gecombineerd, maar ook bij woningscheidende wanden en vloeren. Aan de hand van tekeningen kunnen wij u adviseren in de materialisering van nieuwbouw om aan deze eisen en normen te kunnen voldoen.

Akoestisch onderzoek geluidwering van de gevel

In het Bouwbesluit zijn ook eisen en normen opgenomen betreffende luchtgeluidisolatie van buiten naar  binnen het gebouw. Dit is vaak het geval wanneer de geluidbelasting (weg-, rail- en vliegverkeer of industrielawaai) de zogenaamde voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Aan de hand van tekeningen kunnen wij u adviseren in de materialisering van nieuwbouw om aan deze eisen en normen te kunnen voldoen.

Akoestisch onderzoek nagalm BGV en ruimteakoestiek

In het Bouwbesluit zijn tevens eisen en normen opgenomen voor nagalmtijden in besloten gemeenschappelijke verkeersruimten (BGV). Ook hier kunnen wij aan de hand van tekeningen u adviseren in de materialisering van nieuwbouw om aan deze eisen en normen te kunnen voldoen.

De akoestische eigenschappen van een nieuw te bouwen ruimte (muziek- of spreekzaal, studio, klaslokaal, kantoortuin of atrium) kunnen vooraf rekentechnisch worden bepaald en getoetst aan het pakket van eisen. Tevens kan dan een advies worden opgesteld met betrekking tot de materialisering.

Als er in de praktijk toch klachten ontstaan met betrekking tot de akoestiek, zoals geluidoverlast (van buren of installaties) in de ruimte, teveel (of juist te weinig) galm, "slechte" spraakverstaanbaarheid of muziekakoestiek, te weinig speech-privacy e.d., dan kunnen wij u hierin adviseren. De akoestische eigenschappen van de te onderzoeken ruimte kunnen (meettechnisch en organoleptisch) worden bepaald en worden getoetst aan vooraf gestelde normen. Zo kan de spraakverstaanbaarheid worden bepaald door de Rapid Speech Transmission Index (RASTI) te meten en deze te toetsen aan de richtlijnen. Als een muziekuitvoering niet goed klinkt c.q. overkomt kunnen zaal-akoestische parameters worden bepaald en kan op basis daarvan een advies worden opgesteld.Target Advies: Doelmatig, doeltreffend en doelgericht advies in geluid, bouwfysica en elektro-akoestiek!


© Copyright 2018 - Target Advies Produced by SoloMiJo