Diashow pauzeert bij muis-over
Target Advies: Geluidmetingen

Geluidmetingen

Geluidmetingen evenementen

In elke woonplaats vindt jaarlijks wel een aantal evenementen plaats, soms met livemuziek. De gemeente geeft voor dergelijke evenementen vergunningen af. Hierin zijn vaak een eindtijd en maximale muziekniveaus ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen vermeld. Deze niveaus zijn vaak gebaseerd op een akoestisch onderzoek vergelijkbaar met een akoestisch onderzoek horecalawaai.

Door gemeente of organisatie kunnen controlegeluidmetingen tijdens het evenement gevraagd worden, welke door ons kunnen worden uitgevoerd. Ook kunnen wij u helpen met vooraf het maximaal toegestane geluidniveau van de geluidinstallatie te bepalen.

Geluidmetingen van referentie- of achtergrondniveau

Bij het vaststellen van grenswaarden voor de vergunning van een bedrijf speelt het heersende geluidniveau, het referentieniveau van het omgevingsgeluid, een belangrijke rol. Het referentieniveau is gedefinieerd als het geluidniveau dat gedurende 95% van de tijd wordt overschreden (L95) of het equivalente geluidniveau veroorzaakt door verkeersbronnen verminderd met 10 dB. Met onze kennis, software en apparatuur kunnen wij het referentieniveau bepalen.

Bouw-akoestische geluidmetingen

Bij luchtgeluid brengt de bron rechtstreeks de lucht binnen een ruimte in trilling (bijvoorbeeld een stem of een (geluid)installatie). Deze trillende lucht brengt vervolgens de scheidingsconstructie en uiteindelijk de lucht in de andere ruimte in trilling.

Bij contactgeluid brengt de bron direct een bouwconstructie in trilling. Deze trilling straalt elders af als luchtgeluid, zoals voetstappen, slaande deuren en sanitaire installatie.

Wij hebben de beschikking over apparatuur om zowel lucht- als contactgeluid te meten. Dit kan gewenst zijn bij nieuwbouw kort voor de oplevering, als ook in klachtensituaties bij bestaande bouw. Indien gewenst en mogelijk wordt de rapportage voorzien van een advies om lucht- en contactgeluid te beperken.

Nagalmmetingen

Voor de akoestiek in een ruimte is de nagalmtijd een belangrijke parameter. De nagalmtijd (T60) in seconden is gedefinieerd als de tijd die een heersend geluidniveau erover doet om 60 dB in sterkte af te nemen na het stoppen van de bron. Het geluidniveau kan worden opgewekt door middel van een schot (impuls) met een alarmpistool (of ballon) of een ruisbron.

Wij beschikken over apparatuur die de nagalmtijd binnen een ruimte nauwkeurig kan bepalen. In de rapportage kan indien mogelijk en gewenst een advies worden opgenomen om de nagalmtijd te beperken.

Geluidmetingen op de arbeidsplek

Een werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden waaronder ook de blootstelling van werknemers aan lawaai (geluid) op de werkvloer. De werkgever is daarom verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van blootstelling aan lawaai. Zodra het geluidniveau de 80 dB(A) kan overschrijden, moet de geluidsituatie geïnventariseerd en beoordeeld worden. Onze apparatuur is geschikt om de metingen nodig voor deze inventarisatie uit te voeren.Target Advies: Doelmatig, doeltreffend en doelgericht advies in geluid, bouwfysica en elektro-akoestiek!


© Copyright 2018 - Target Advies Produced by SoloMiJo